CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày đăng: 24/04/2021

Sáng ngày 24/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lilama 18 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự Đại hội gồm Ban lãnh đạo Công ty cùng 75 đại biểu đại diện cho 7.440.898 cổ phần chiếm 79,2539 % cổ phần có quyền biểu quyết.

    Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Chủ tọa Đại hội gồm có ông Lê Quốc Ân – Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành Đại hội.

 

 

Ông Lê Quốc Ân – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động Của Công ty

 

    Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như: Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 1.380 tỷ đồng đạt tỷ lệ 106,7% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 13,280 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 59,701 tỷ đồng, thu nhập bình quân 11,087 triệu đồng/người/tháng, chia cổ tức 7%/VĐL.

    Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 dự kiến: Tổng doanh thu và thu nhập khác 1.306 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 13,063 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 53,044 tỷ đồng; thu nhập bình quân 11,11 triệu đồng/người/tháng; Dự kiến chia cổ tức 7% đến 10%/VĐL.

    Trong năm 2021 đơn vị tiếp tục thi công các dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, nhiệt điện Vân Phong 1, Nhà máy bột giấy VNT 19, Kho tiếp nhận LNG và tái hóa khí thiên nhiên Hải Linh (Vũng Tàu), tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam (Long Sơn), đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, dự án gia công chế tạo bồn LNG Hải Linh – Hiệp Phước (Nhà Bè).

    Các dự án chế tạo thiết bị xuất khẩu: Công ty Danieli, Kocks Crane GmbH, Cẩu RTG Kuenz, John Zink Hamworthy, SPG Steiner GmbH, Tenova Takraf, … Bên cạnh đó, công tác bảo trì bảo dưỡng các nhà máy xi măng: Holcim Hòn Chông, Hà Tiên, Hà Tiên – Kiên Giang, Kiên Lương, Hiệp Phước, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất Quảng Ngãi, Nhà máy tôn Hòa Phát Hưng Yên, …

    Đồng thời, tiếp tục theo đuổi các dự án có khả năng ký kết được hợp đồng: Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1, nhiệt điện Vũng Áng 2, nhiệt điện Quảng Trạch 1, cải tạo nâng cấp nhà máy điện Hiệp Phước (Nhà Bè), dự án lô B Ô Môn, … nhằm đảm bảo công việc của Công ty thời gian sắp tới.

    Ngoài ra, Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là Ông Vũ Minh Tuấn; 01 thành viên Ban Kiểm soát là Ông Nguyễn Tuấn Hùng trong nhiệm kỳ III, (2017-2022).

 

 

Ban Lãnh đạo Công ty tặng hoa cho TVHĐQT và TVBKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ III, (2017-2022)

 

 

Toàn cảnh đại hội

 

Với các bước đi vững chắc có kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất nhằm sử dụng và phát triển hiệu quả đồng vốn; tăng cường củng cố vững chắc uy tín, sức mạnh và thương hiệu Lilama 18 đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.