LILAMA 18: Xây dựng kế hoạch năm 2023 tổng doanh thu đạt 1.272 tỷ đồng

Ngày đăng: 18/04/2023

Ngày 15/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần LILAMA 18 (mã chứng khoán LM8), đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), báo các tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và thông qua các tờ trình gồm: Phân phối lợi nhuận năm 2022, lựa chọn Cty Kiểm toán tài chính năm 2023, phê duyệt thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2022, và xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

    Theo báo cáo của HĐQT, năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, giá nguyên vật liệu đầu vào, lạm phát tăng cao, chi phí nhân công tăng đột biến, cạnh tranh cùng ngành nghề trong và ngoài nước khốc liệt, hơn nữa các dự án trên thị trường quốc tế ngày càng đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ cao. Tuy vậy, Lilama 18 đã phát huy hiệu quả thương hiệu, uy tín trong quá trình hoạt động, củng cố thương hiệu và cạnh tranh thị trường, đặc biệt là việc giữ vững được vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong nghề xây lắp nên đã được các chủ đầu tư  và khách hàng tin tương lựa chọn thực hiện các dự án gia công, chế tạo và lắp đặt thiết bị ở các dự án vừa và nhỏ.

 

 

Đến dự đại hội đồng cổ đông có Ông Lê Văn Tuấn - Anh hùng lao động -Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP cùng các cổ đông đại diện cho 7.209.013 cổ phần chiếm 76,7841% cổ phần có quyền biểu quyết.

 

    Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị luôn phối hợp với ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện những giải pháp hợp lý nhằm kích thích những yếu tố tích cực, khắc phục kịp thời những mặt hạn chế; công khai, minh bạch mọi hoạt động tạo điều kiện thuận luận để các cơ quan quản lý, cổ đông và người lao động có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm soát doanh nghiệp, đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động, nhà đầu tư cũng như đối tác và khách hàng. Hơn nữa, HĐQT đã thực hiện nhất quán chủ trương “Lấy khách hàng làm trung tâm, lấy sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng làm mục tiêu, động lực phát triển của doanh nghiệp”. Đặc biệt, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn là một tập thể đoàn kết phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất, năng động, sáng tạo và quyết liệt trong xây dựng, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông nên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 đạt và vượt mức kế hoạch, đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 14,8 triệu đồng/người/tháng, giúp người lao động yên tâm công tác, phát huy tài năng, trí tuệ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

    Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với mục tiêu đạt một số chỉ tiêu như: Tổng doanh thu đạt trên 1.272 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 16,513 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 55 tỷ đồng và đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến 20 tỷ đồng, thu nhập của 2,700 người lao động dự kiến đạt trên 14 triệu đồng/người/tháng ... Đặc biệt, đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã biểu quyết mức chia cổ tức năm 2022 là 10% - bằng tiền mặt.