THỬ ÁP THÀNH CÔNG GÓI LÒ HƠI CHÍNH (BOILER PROPER) LÒ HƠI SỐ 1 CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH II

Ngày đăng: 18/08/2016

Ngày 13/8/2016, Công ty cổ phần Lilama 18 đã tiến hành thử áp thành công gói lò hơi chính (Boiler Proper) của lò hơi số 1, dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

    Trước đó, ngày 22/7/2016, Lilama 18 cũng đã thử áp thành công cho gói hơi tái nhiệt (Reheaters). Quá trình thử áp được chứng kiến và kiểm tra bởi các chuyên gia của Chủ đầu tư PVN, Tổng thầu EPC, tổ chức ASME, Bộ công thương (MOIT), Công ty TNHH MTV kiểm định an toàn kỹ thuật dầu khí Việt Nam PVC-EIC. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu việc hoàn thiện thi công phần cơ khí áp lực của lò hơi và là một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án đảm bảo an toàn chất lượng và tiến độ.

 

Kiểm định độc lập của Hiệp hội ASME (Authorized Inspector) kiểm tra áp suất đạt 295 bar(g)

 

     Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 2x600MW, Lilama 18 đảm nhận việc lắp đặt lò hơi số 1. Hiện tại Lilama 18 đang cùng các đơn vị khác gấp rút hoàn thiện công việc còn lại để sẵn sàng cho công tác chạy thử sẽ được tiến hàng vào qúy 1 năm 2017.