NĂM 2023, LILAMA 18 ĐẠT DOANH THU HƠN 1.338 TỶ ĐỒNG

Ngày đăng: 02/05/2024

Năm 2023, Công ty Cổ phần LILAMA 18 (LILAMA 18) ghi nhận tổng doanh thu đạt hơn 1.338 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 19 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 66,5 tỷ đồng, đạt 120,9%, thu nhập bình quân của người lao động trong năm hơn 15,5 triệu đồng/tháng…

    Kết quả kinh doanh ấn tượng

    Ngày 27/4/2024, Công ty Cổ phần LILAMA 18 đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Tham dự đại hội có thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc. Đặc biệt có sự tham dự của 51 cổ đông đại diện cho 6.842.313 cổ phần chiếm 72,8783% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

    Báo cáo tại ĐHĐCĐ năm 2024, HĐQT LILAMA 18 cho biết, năm 2023, LILAMA 18 ghi nhận bức tranh sản xuất kinh doanh khởi sắc khi nhiều chỉ tiêu đặt ra trong năm đều thực hiện vượt và hoàn thành ở mức cao, trong đó tổng doanh thu ghi nhận hơn 1.338 tỷ đồng đạt 105% kế hoạch đề ra (1.274 tỷ đồng), doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động xây lắp với giá trị đạt hơn 1.329 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hơn 19 tỷ đồng đạt 115,3% so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước hơn 66,5 tỷ đồng đạt 120,9% so với kế hoạch, thu nhập bình quân của người lao động trong năm hơn 15,5 triệu đồng/tháng. Với kết quả tích cực này, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua mức chi cổ tức 10% bằng tiền mặt cho năm 2023.

 

HĐQT LILAMA 18  điều hành Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

 

    Năm 2023, LILAMA 18 thi công các công trình trọng điểm như:, Nhiệt điện Vân Phong 1, Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhà máy bột - giấy VNT 19 (Quảng Ngãi), Nhà máy điện Hiệp Phước (Nhà Bè), Dự án lọc hóa dầu Long Sơn, Dự án Chế tạo chân đế điện gió CWH 2204, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất mở rộng giai đoạn 2…

    Chế tạo xuất khẩu trong nước và các dự án xuất khẩu cho các Công ty nước ngoài: Công ty John Zink Hamworthy, Schade…

    Bảo trì bảo dưỡng, đại tu, sửa chữa cho Nhà máy xi măng Insee, Nhà máy xi măng Kiên Lương, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất Quảng Ngãi, Nhà máy thép Bluescope,…

    Theo HĐQT, để đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng, tập thể lãnh đạo LILAMA 18 đã rất nỗ lực vượt qua khó khăn về biến động của tình hình chính trị, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường xây lắp, giá năng lượng tăng, nguồn vốn khó tiếp cận…

 

Ông Lê Quốc Ân - Chủ tịch HĐQT LILAMA 18 phát biểu tại Đại hội.

 

    Với vốn điều lệ 93,89 tỷ đồng rất nhỏ so với doanh thu thực hiện năm 2023 là 1.338,84 tỷ đồng tạo rất nhiều áp lực đến việc thu xếp nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả của LILAMA 18 bị ảnh hưởng do phải đi vay để hoạt động và chi phí lãi vay liên tục tăng cao.

    Trong năm 2023, mặc dù thị trường khó khăn nhưng LILAMA 18 đã nhờ uy tín và thương hiệu cùng với sự nổ lực tìm kiếm đã ký kết được các hợp đồng kinh tế mới có giá trị lớn, tổng giá trị tới thời điểm này đã ký được 3,087.74 tỷ đồng. Tiêu biểu là Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Dự án Chế tạo chân đế điện gió CWH 2204, Dự án đường ống dẫn khí lô B Ô Môn…

    Giá trị còn lại của các hợp đồng đã ký và khối lượng dở dang thực hiện tiếp trong năm 2024 là 2,697.3 tỷ đồng. Như vậy, cơ bản đảm bảo việc làm cho CBCNV-NLĐ LILAMA 18 trong năm 2024 và năm 2025.

    Trong năm 2023, LILAMA 18 rất quan tâm đến công tác thu hồi vốn, đôn đốc công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, nhờ vậy không có khoản nợ nào bị quá hạn.

    Với nguồn vốn đầu tư các dự án trung - dài hạn, Công ty đã thỏa thuận và thực hiện ký các hợp đồng tài trợ vốn với các ngân hàng, công ty cho thuê tài chính, đảm bảo đáp ứng đủ vốn trung, dài hạn phục vụ cho nhu cầu đầu tư của Công ty.

    Đặt kế hoạch doanh thu hơn 1.335 tỷ đồng

    Năm 2024, LILAMA 18 đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua với tổng doanh thu dự kiến đạt 1.335 tỷ đồng tương đương 99,7% thấp hơn năm 2023 (1.338 tỷ đồng), doanh thu từ hoạt động xây lắp hơn 1.326 tỷ đồng đạt 99,7% so với năm 2023. Các chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế, nộp nhà nước, thu nhập bình quân của người lao động cũng giảm đáng kể so với năm 2023.

    Chỉ tiêu tăng trưởng đưa vào kế hoạch năm 2024 là giá trị sản lượng dự kiến đạt hơn 1.445 tỷ đồng tăng 109,4% so với cùng kỳ, đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị thi công dự kiến đạt gần 49 tỷ đồng, tăng 285,8% so với năm 2023.

    LILAMA 18 dự kiến tăng quy mô vốn chủ sở hữu để tăng nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển khi điều kiện cho phép.

    Năm 2024, LILAMA18 tiếp tục duy trì quan hệ tín dụng với 3 ngân hàng, đó là: BIDV – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, BIDV – Chi nhánh Đồng Nai, và Vietinbank Thủ Thiêm, đồng thời, phối hợp với 3 ngân hàng trên để xây dựng hạn mức tín dụng năm 2024 ước đạt 1.890 tỷ đồng, trong đó hạn mức tín dụng là 900 tỷ đồng, hạn mức bảo lãnh là 1.290 tỷ đồng.

    Trong năm 2024, LILAMA 18 tiếp tục thi công các dự án lớn như: Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhà máy bột - giấy VNT 19 (Quảng Ngãi), Dự án Chế tạo chân đế điện gió CWH 2204, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất mở rộng, Dự án Đường ống khí lô B Ô Môn, Trạm chứa khí LPG Yên Hưng, Quảng Ninh… 

    Bảo trì bảo dưỡng, các nhà máy xi măng Nhà máy xi măng Insee, Nhà máy xi măng Kiên Lương, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất Quảng Ngãi, Nhà máy thép Bluescope,…

    Tiếp tục theo đuổi các dự án có khả năng ký kết được hợp đồng như: Dự án Nhà máy nhựa Phú Mỹ, Dự án Sân bay Long Thành, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 (các gói thầu còn lai), Nhà máy điện Hiệp Phước 1, … các đơn hàng gia công xuất khẩu các khách hàng: Danieli, Neuro, John Zink, Konecrane, Mitshui…

    Đáng chú ý, trong quý 1/2024 LILAMA 18  đã ký hợp đồng Dự án mở rộng Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất và Dự án LPG Yên Hưng Quảng Ninh giá trị gần 359 tỷ đồng.

    Tận dụng triệt để và phát huy tối đa sức mạnh nội lực, tranh thủ thời cơ thuận lợi, kịp thời khắc phục những tồn tại, khó khăn với mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024./.

 

 

Nguồn: tapchixaydung.vn