Tổng quan

1. Tên, địa chỉ doanh nghiệp:

     Tên gọi của Công ty:     CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Tên giao dịch quốc tế:   LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt:                    LILAMA 18 JSC

Trụ sở chính:                 9-19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM

Điện thoại:                     (84-28) 38 298 490            Fax: (84-28) 38 210 853

Email:                            info@lilama18.com.vn

Website:                        www.lilama18.com.vn - www.lilama18.com

Logo của Công ty:

 


2. Quá trình hình thành và phát triển:

 

  Công ty Cổ phần Lilama 18 – nguyên là Công ty Lắp máy và Xây dựng số 18, là doanh nghiệp nhà nước, thành viên của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA). Quá trình thành lập và phát triển như sau:
- Quyết định số 66/BXD-TCCB, ngày 06/4/1977của Bộ Xây dựng thành lập Xí nghiệp Lắp máy số 8.
- Quyết định số 98/BXD-TCCB, ngày 21/01/1982 của Bộ xây dựng đổi tên Xí nghiệp Lắp máy số 8 thành Xí nghiệp Liên hợp Lắp máy số 18.
- Quyết định số 005/BXD-TCLĐ, ngày 27/01/1993 của Bộ xây dựng V/v thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước, Xí nghiệp Liên hợp Lắp máy số 18.

- Quyết định số 05/BXD-TCLĐ của Bộ xây dựng V/v đổi tên doanh nghiệp Nhà nước, Xí nghiệp Liên hợp Lắp máy số 18 thành Công ty Lắp máy và Xây dựng số 18.
- Quyết định số 1450/QĐ-BXD, ngày 24/10/2006 của Bộ Xây dựng V/v phê duyệt phương án cổ phần hoá chuyển Công ty Lắp máy và Xây dựng số 18 thành Công ty Cổ phần Lilama 18.
- Quyết định số 1673/QĐ-BXD, ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Bộ Xây dựng V/v chuyển Công ty Lắp máy và Xây dựng số 18 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam thành Công ty cổ phần.
  LILAMA 18 JSC đã được Nhà nước phong tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng 12 Huy chương vàng chất lượng cao.

  Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.

  Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

  Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

  Là thành viên hiệp hội các kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ (ASME).

3. Tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần:

    (Xem sơ đồ tổ chức đính kèm)

4. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (MN 3320 – chính).
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (MN 3290).
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (MN 4669).
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại (MN 2511).
 • Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp (MN 2816).
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị (MN 3312).
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (6619).
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (MN 7120).
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (MN 6810).
 • Điều hành tua du lịch (MN 7912).
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (MN 5510).
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (MN 5229).
 • Bốc xếp hàng hóa (MN 5224).
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (MN 4933).
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (MN 7110).
 • Xây dựng công trình thủy (MN 4291).
 • Xây dựng công trình khai khoáng (MN 4292).
 • Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (MN 4293).
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (MN 4299).

5. Địa chỉ giao dịch văn phòng trực thuôc công ty tại các khu vực hoặc địa phương:

 

VĂN PHÒNG TRỤ SỞ CHÍNH:

 Địa chỉ: Số 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM 

 Số điện thoại: 84-28-38298490, 84-28-38217474

 Số Fax:    84-28-38210853

 Website:  www.lilama18.com.vn

 Email:      info@lilama18.com.vn

 

XÍ NGHIỆP LẮP MÁY 18-2

 Địa chỉ: Số 64, ấp Kênh Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang  

 Số điện thoại: 84-297-3853276

 Số Fax: 84-297-3853830

 Email: lilama182@lilama18.com.vn

 

XÍ NGHIỆP LẮP MÁY 18/3

 Địa chỉ: Số 45, đường 30/4, phường 9,  Tp. Vũng Tàu

 Số điện thoại: 84-254-3838408

 Số Fax: 84-254-3838336

 Email: lilama183@lilama18.com.vn

 

NHÀ MÁY CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ CƠ KHÍ

 Địa chỉ: Ấp Tân Lập, xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

 Số điện thoại: 84-274-3554062

 Số Fax: 84-274-3554061

 Email: factory@lilama18.com.vn

    

6. Vốn điều lệ: (Cập nhật đến ngày 31/03/2022)

 

STT

Cổ đông

Tỷ lệ

Số lượng cổ phần

Trị giá VNĐ

1

Cổ đông Nhà nước:

36%

3.379.925

33.799.250.000

2

Cổ đông khác:

64%

6.008.757

60.087.570.000

Cộng:

100%

9.388.682

93.886.820.000

 

7. Ban lãnh đạo Công ty:

    - Ông Lê Quốc Ân     - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Chủ tịch HĐQT Lilama 18.

    - Ông Ngô Quang Định - Tổng giám đốc Lilama 18.

 

8. Phạm vi hoạt động:

    Trong và ngoài nước.

 

9. Doanh thu:

    - Năm 2017: 1.715.464   triệu đồng.

    - Năm 2018: 1.948.590   triệu đồng.

    - Năm 2019: 1.762.264   triệu đồng.

    - Năm 2020: 1.380.057   triệu đồng.

    - Năm 2021: 1.441.435   triệu đồng.

 

*  Hợp tác với Công ty cổ phần Lilama 18, Quý khách hàng sẽ được gối cao, ngủ yên và cảm thấy sự ấm áp, chân tình