Gia công chế tạo

Xác định chế tạo cơ khí là một lĩnh vực then chốt trong chiến lược phát triển, Công ty Cổ phần Lilama 18 đã đầu tư nhiều trang thiết bị máy móc chuyên dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như áp dụng các tiêu chuẩn quản lý an toàn, chất lượng có uy tín như ISO, ASME, EN,… Những năm gần đây, Lilama 18 đã tham gia chế tạo hàng trăm nghìn tấn thiết bị có độ chính xác cao cho các dự án trong nước cũng như xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Châu Á bằng những sản phẩm được đảm bảo chất lượng, tiến độ cũng như tính ổn định của sản phẩm. Lilama 18 đã và đang từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu bằng các hợp đồng hợp tác, chế tạo thiết bị xuất khẩu cho các tập đoàn đa quốc gia.