CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Ngày đăng: 01/03/2023

I. TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

      -   Tổ chức là Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
      -   Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
      -   Điện thoại: (028) 3829 8490     
      -   Website: http://www.lilama18.com.vn

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

      1. Công ty có vốn chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

 • Trụ sở chính: 204-206 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 6284 3555
 • Website: https://lilama18-1.com.vn
 • Giấy CNĐKDN số: 0313428354 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/09/2015, thay đổi lần thứ 06 ngày 25/05/2022.
 • Vốn điều lệ: 24.900.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ chín trăm triệu đồng).
 • Ngành, nghề kinh doanh: Xây dựng, gia công, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị và công trình công nghiệp.

      2. Cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Lilama 18.1

      3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

      4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

      5. Tổng số cổ phần chào bán: 1.020.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 40,96% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 18.1).

      6. Phương thức chuyển nhượng vốn: Bán đấu giá công khai thông thường.

      7. Tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan (FNS).

      8. Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 03 năm 2023.

      9. Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan

Địa chỉ: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

      10. Đối tượng tham gia đấu giá: Là tổ chức và cá nhân trong nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đấu giá mua cổ phần của CTCP Lilama 18.1 do tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Lilama 18.1 là 0%.

      11. Thời gian đăng ký mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc: 08 giờ 30 phút ngày 06 tháng 03 năm 2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 15 tháng 03 năm 2023.

      12. Địa điểm đăng ký mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc:

          Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan

Địa chỉ: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

      13. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá:

 • Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại FNS vào ngày tổ chức Phiên đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 03 năm 2023;
 • Gửi bằng phương thức bảo đảm: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 03 năm 2023;
 • Thời điểm nhận Phiếu được tính là thời điểm FNS ký nhận với Nhà đầu tư hoặc bưu điện.

      14. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu trúng đấu giá và hoàn trả tiền cọc:

            Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 03 năm 2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 29 tháng 03 năm 2023;

      15. Thời gian chuyển quyền sở hữu: Ngày 31 tháng 03 năm 2023.

Thông tin về việc chuyển nhượng vốn của Công ty Cổ phần Lilama 18 tại Công ty Cổ phần Lilama 18.1 thông qua phương thức đấu giá công khai được đăng tin công khai trên các Website của LILAMA 18 (www.lilama18.com.vn), FNS (www.funan.com.vn), LILAMA 18.1 (https://lilama18-1.com.vn) kể từ ngày 01/03/2023.

Hồ sơ công bố thông tin đấu giá chuyển nhượng vốn gồm:

 • Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Lilama 18 số 12/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 về việc thông qua triển khai thực hiện Phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của CTCP Lilama 18 tại CTCP Lilama 18.1;
 • Bản Công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Lilama 18 đầu tư tại Công ty Cổ phần Lilama 18.1;
 • Quy chế đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Lilama 18.1 do Công ty Cổ phần Lilama 18 sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TGĐ ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan;
 • Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Lilama 18.1 của Công ty Cổ phần Lilama 18;
 • Chứng thư Thẩm định giá số 101801/22/CT-VVFC/CNMN ngày 18/10/2022 thẩm định giá trị cổ phần của Công ty Cổ phần Lilama 18.1 tại thời điểm 24h00 ngày 30/06/2022;
 • Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Lilama 18.1;
 • Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Lilama 18.1.

  * Các File đính kèm:

      1. Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai thực hiện Phương án chuyển nhượng vốn

      2. Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của CTCP Lilama 18

      3. Quy chế bán đấu giá cổ phần CTCP Lilama 18.1

      4. Quyết định ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần CTCP Lilama 18.1

      5. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần CTCP Lilama 18.1của CTCP Lilama 18

      6. Chứng thư Thẩm định giá giá trị cổ phần CTCP Lilama 18.1

      7. Giấy CNĐKDN CTCP Lilama 18.1

      8. Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán CTCP Lilama 18.1

      9. Báo cáo tài chính năm 2022 CTCP Lilama 18.1