ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Ngày đăng: 14/12/2022

Đại hội Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn công ty cổ phần Lilama 18, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hoàn thành, bảo đảm nội dung, tiến độ theo kế hoạch của Ban Thường vụ Công đoàn Công ty

   Thực hiện hướng dẫn số 341/HD-CĐXD ngày 07/7/2022 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Kế hoạch số 73/CĐTCT-KH ngày 11/7/2022 của Công đoàn Tổng công ty, Hướng dẫn số 209/HD-CĐ ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Công ty về việc Tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Công ty cổ phần Lilama 18 nhiệm kỳ 2023 – 2028; để tổ chức thành công đại hội công đoàn bộ phận, Ban Thường vụ cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể. Đồng thời chỉ đạo đại hội từ công tác chuẩn bị nhân sự đến quá trình tổ chức đại hội.

   Đại hội Công đoàn bộ phận là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn có ý nghĩa của đoàn viên & Người lao động trong toàn đơn vị. Xác định mục tiêu và vai trò quan trọng đó nên ban tổ chức đại hội rất coi trọng công tác chuẩn bị. Đại hội các Công đoàn bộ phận đã thực hiện đúng, đủ các bước theo quy định và thành công tốt đẹp theo đúng tiến độ kế hoạch. Công đoàn bộ phận đã chuẩn bị chu đáo về văn kiện đại hội, đặc biệt là công tác nhân sự, bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định; nguồn nhân sự có số dư để đại hội dân chủ lựa chọn người có đủ uy tín, phẩm chất, năng lực, quy tụ được sự đoàn kết trong tổ chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

 

Đại hội Công đoàn Khối Cơ quan nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

   Ngày 03/12/2022, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn bộ phận Khối cơ quan, đồng chí Phan Hồng Tuấn – UV.BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn công ty nhấn mạnh: “Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động là 1 trong 3 chức năng chính của tổ chức Công đoàn từ ngày đầu thành lập. Vai trò của Công đoàn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ được bảo vệ, được quan tâm hỗ trợ, được chăm lo khi khó khăn, hoạn nạn, giúp NLĐ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Và đây là xác định nhiệm vụ trọng yếu của hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023-2028, đảm bảo có đổi mới, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhằm mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị Quyết đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028”  Theo Ban Thường vụ Công đoàn công ty cho biết, tính đến nay, đã có 10/10 Công đoàn bộ phận tổ chức hoàn thành đại hội. Tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Lilama 18, nhiệm kỳ 2023 -2028 kế hoạch dự kiến tổ chức vào tháng 5/2023.

 

   Một số hình ảnh Đại hội Công đoàn bộ phận: