LILAMA 18 xây dựng thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực lắp máy

Ngày đăng: 26/05/2020

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, duy trì sự phát triển ổn định và bền vững, giữ vững thương hiệu LILAMA 18 những lĩnh vực truyền thống, mũi nhọn trong ngành Lắp máy; đảm bảo việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên và người lao động; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và quyền lợi của cổ đông… chính là mục tiêu tổng quát được Đảng bộ Công ty Cổ phần LILAMA 18 đề ra tại Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 23/5/2020.

 

Đại hội đã thực hiện đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Đảng bộ Công ty Cổ phần LILAMA 18 trong nhiệm luôn giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh, thương hiệu doanh nghiệp không ngừng được nâng cao, đời sống người lao động được cải thiện; doanh nghiệp giữ vững đã tăng trưởng theo từng năm.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối yêu cầu bám sát mục tiêu tổng quát Đại hội đã đề ra, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ, coi trọng công tác kiểm tra - giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đại hội đã bầu trực tiếp Bí thư, theo đó đồng chí Phan Văn Nam tiếp tục tái cử chức danh Bí thư trong số 11 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 17 đồng chí.

 

(Nguồn: báo điện tử của Bộ Xây dựng)