LILAMA 18 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2020

Ngày đăng: 10/01/2020

Ngày 04/01/2020 Công ty cổ phần Lilama 18 đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động. Đến dự Hội nghị có ông Lê Văn Tuấn - Anh hùng lao động -Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP; Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Lilama 18 cùng 300 đại biểu đại diện cho 3800 người lao động trong toàn Công ty.

Tại hội nghị, ông Trần Sỹ Quỳnh – Tổng giám đốc đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ đề ra năm 2020. Báo cáo cho biết trong năm 2019 Lilama 18 đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trên nhiều công trình như: hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư nhiều công trình như NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng (Trà Vinh), NM xi măng Tân Thắng (Nghệ An), NM thép Hòa Phát – Dung Quất, NM thép Hòa Phát Hưng Yên… Bên cạnh đó Công ty cũng đang tiếp tục thi công các công trình như: NMNĐ Nghi Sơn 2, kho tiếp nhận LNG và tái hóa khí thiên nhiên Hải Linh, Nhà máy đạm A/U Brunei… Công tác chế tạo thiết bị xuất khẩu trong và ngoài nước cho các khách hàng Kocks, dainieli, Tetra Pak, Schade, John Zink Hamworthy…

 

 

Ông Trần Sỹ Quỳnh – Tổng giám đốc Công ty báo cáo trước hội nghị kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020

 

Với tinh thần nỗ lực và quyết tâm, Lilama 18 đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản được Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua: tổng doanh thu ước thực hiện 1.637,9 tỷ đồng, đạt 132,86% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 32 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; thu nhập bình quân 10,991 triệu/người/tháng đạt 108,18% kế hoạch.      

Tổng giám đốc cũng cho biết, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2019 nhưng Công ty đã nỗ lực tìm kiếm và ký kết được các hợp đồng mới lo việc làm cho năm 2020 với tổng giá trị tới thời điểm này đã ký được 1.517 tỷ đồng. Những dự án điển hình là: Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, Hệ thống bồn Naphtha dự án tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn của tập đoàn SK Hàn Quốc và các hợp đồng xuất khẩu thiết bị cho các khách hàng nước ngoài…

 

 

Ông Phan Hồng Tuấn – Chủ tịch Công đoàn báo cáo trước hội nghị

 

Ông Phan Hồng Tuấn – Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo kết quả hội nghị người lao động tại các đơn vị, tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, việc sử dụng các quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng… Tiếp đó, các đại biểu đã đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người lao động trong toàn Công ty đã tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo tại hội nghị, bổ sung các giải pháp vào phương hướng nhiệm vụ của Công ty trong năm 2020, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến, giải pháp của đơn vị mình trong công tác quản trị và thi công tại công trình.

 

 

Ông Lê Văn Tuấn -Tổng giám đốc Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Biểu dương những cố gắng và kết quả đã đạt được của Lilama 18, ông Lê Văn Tuấn- Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tin tưởng tập thể Ban lãnh đạo và người lao động Lilama 18 sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh.Bên cạnh đó cũng luôn nhắc nhở Lilama 18 không được ngũ quên trong chiến thắng, kiểm soát mọi hoạt động để cũng cố và phát triển công ty bền vững. Đối với Công đoàn Lilama 18 tiếp tục chú trọng đảm bảo quyền lợi cho NLĐ và tích cực phát động các phong trào thi đua, phát huy các sáng kiến, sáng tạo đồng thời là cầu nối gắn kết NLĐ và Công ty. Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ tình hình chung, những cơ hội, thách thức và định hướng hoạt động của Tổng công ty trong thời gian tới, đồng thời cũng gợi ý nhiều giải pháp nhằm nâng cao quản trị doanh nghiệp, phát huy năng lực cạnh tranh của Công ty cũng như tinh thần sáng tạo của người lao động. Bài phát biểu ý nghĩa của Tổng giám đốc Tổng công ty đã tiếp thêm động lực, lan tỏa tinh thần quyết tâm hành động cho tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Lilama 18.

Hội nghị đã chứng kiến Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn ký kết Thỏa ước lao động tập thể mới thay thế cho Thỏa ước lao động tập thể ký kết vào năm 2017 đã hết hiệu lực.

 

 

Hội nghị người lao động 2020 của Công ty cổ phần Lilama 18 đã kết thúc thành công tốt đẹp, 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị. Đây thực sự là một diễn đàn dân chủ trực tiếp của NLĐ, tạo bầu không khí đoàn kết, phấn khởi, hăng hái phấn đấu làm việc vì sự phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững của Lilama 18.