LILAMA 18 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Ngày đăng: 21/01/2019

Ngày 19/01/2019, Công ty cổ phần Lilama 18 đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019. Đến dự Hội nghị có ông Lê Văn Tuấn – Anh hùng lao động, Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP; ông Đào Văn Thông – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam; Đại biểu là các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Lilama 18, cùng 250 đại biểu được lựa chọn từ các đơn vị đại diện cho gần 3800 người lao động trong toàn Công ty.

    Tại hội nghị, ông Trần Sỹ Quỳnh – Tổng giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện chế độ chính sách với người lao động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, tổng các hợp đồng đã ký được với khách hang là trên 1790 tỷ đồng, mang lại doanh thu lớn cho Công ty và nhiều việc làm cho người lao động. Những dự án điển hình đó là: Các nhà máy nhiệt điện: Sông Hậu 1, Duyên Hải 3 mở rộng, Vĩnh Tân 4 mở rộng; Dự án dầu khí: Sao Vàng Đại Nguyệt, Chân đế Cá Tầm; Lắp đặt nhà máy giấy Quảng Ngãi, nhà máy Tôn mạ màu Hòa Phát, nhà máy thép Dung Quất – Hòa Phát, kho tiếp nhận LNG và tái hóa khí thiên nhiên Hải Linh, nhà máy xi măng Tân Thắng, các dự án NM điện mặt trời tại Bình Thuận và Bình Định…

 

 

Ông Trn S Qunh báo cáo trước Hi ngh kết qu hot đng sn xut kinh doanh năm 2018 và kế hoch năm 2019

 

    Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho thấy năm 2018 Lilama 18 đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu cơ bản được Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua: Tổng doanh thu ước thực hiện 1.947,68 tỷ đồng đạt 166,75% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 36,1 tỷ đồng, đạt 120,38% kế hoạch đề ra; Nộp ngân sách nhà nước ước thực hiện 105,2 tỷ đồng, đạt 193,37% kế hoạch; Thu nhập bình quân 10,8 triệu đồng/người/tháng ước đạt 106,74% kế hoạch.

    Hội nghị cũng đã nghe ông Phan Hồng Tuấn - Chủ tịch công đoàn Công ty báo cáo kết quả hội nghị người lao động tại các đơn vị, tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, việc sử dụng các quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng…

 

 

Ông Phan Hồng Tuấn – Chủ tịch Công Đoàn Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

    Bên cạnh đó, nhiều tham luận của các đơn vị cơ sở với nhiều ý kiến đóng góp giải pháp, đúc rút kinh nghiệm thực tế được trao đổi và ghi nhận một cách cởi mở, sôi nổi.

    Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Văn Tuấn thay mặt lãnh đạo Tổng công ty đã phát biểu ý kiến với Hội nghị. Ông Lê Văn Tuấn đánh giá cao những cố gắng và kết quả đạt được của LILAMA 18 trong năm 2018, đồng thời chia sẻ tình hình chung, những cơ hội, thách thức và định hướng hoạt động của Tổng công ty trong thời gian tới. Ông cũng gợi ý nhiều giải pháp nhằm nâng cao quản trị doanh nghiệp, phát huy năng lực cạnh tranh của Công ty cũng như tinh thần sáng tạo của người lao động, ông đặc biệt nhấn mạnh và kêu gọi toàn thể lãnh đạo cũng như tập thể CBCNV Lilama 18 tuyệt đối tránh căn bệnh thành tích mà phải luôn luôn luôn có ý thức vươn lên, đoàn kết đồng lòng tìm giải pháp, học tập các bài học kinh nghiệm để duy trì và phát triển thương hiệu Lilama 18 được trường tồn.

 

 

Ông Lê Văn Tun - Tng giám đc Tng giám đc Tng công ty Lp máy Vit Nam – CTCP phát biu ch đo ti tại Hội nghị

 

    Nghị quyết của Hội nghị đã thể hiện sự thống nhất giữa người lao động và người sử dụng lao động trong việc quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đề ra trong năm 2019. Hội nghị đã thành công tốt đẹp với tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người lao động trong toàn Công ty cùng với tinh thần cầu thị, tiếp thu ý kiến, sẵn sàng đổi mới của người sử dụng lao động vì quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, cùng nhau xây dựng Lilama 18 ổn định và phát triển.