LILAMA 18 NHẬN GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA ESQR

Ngày đăng: 25/12/2014

Công ty cổ phần Lilama 18 đã được chọn lựa bởi Hiệp hội Châu Âu về nghiên cứu chất lượng đển nhận giải thưởng được đề cập ở trên ở Las Vegas.

    Tại Las Vegas (Mỹ), vào hôm thứ ba ngày 9/12/2014, Hiệp hội châu Âu về nghiên cứu Chất lượng viết tắt là ESQR đã trao giải thưởng cho khả năng lãnh đạo về chất lượng tốt nhất của Hiệp hội ESQR tới các công ty đã được lựa chọn, các cơ quan hành chính công đại diện cho cac vùng khác nhau từ Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi và Úc.

   Giải thưởng cho khả năng lãnh đạo chất lượng tốt nhất của ESQR ghi nhận các tổ chức, các công ty, các cơ quan hành chính công và các cá nhân đã chứng tỏ được khả năng lãnh đạo xuất sắc bằng việc thực hiện các bước làm thúc đẩy sáng tạo và sáng kiến để cải tiến và phát triển về chất lượng.  Trong quá trình bầu chọn, Công ty Cổ phần Lilama 18 đã được chọn lựa bởi Hiệp hội Châu Âu về nghiên cứu chất lượng đển nhận giải thưởng được đề cập ở trên ở Las Vegas.

   Hội nghị và buổi lễ trao giải thưởng được tham dự bởi các nhà lãnh đạo kinh doanh, các chuyên gia hàn lâm và các cơ quan chuyên nghiệp về chất lượng từ khắp nơi trên thế giới. Đó là cơ hội rất tốt để gặp gỡ và tiếp xúc với các Đại biểu từ các quốc gia khác nhau và tìm thấy trong đó các đối tác, các khách hàng và các nhà đầu tư tiềm năng.

   Trong Hội nghị này, Công ty Cổ phần Llama 18 đã ghi nhận sự sự đổi mới được phổ biến, chia sẻ các thực tiển đánh giá sự phù hợp và tạo thuận lợi cho công việc cuối cùng của mình.