CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày đăng: 29/04/2022

Công ty Cổ phần LILAMA 18 (LILAMA 18) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 tại 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

Vào lúc 8h30 sáng ngày 29/4/2022 tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần LILAMA 18 (LILAMA 18) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

 

Ông Lê Quốc Ân – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động Của Công ty

 

Tham dự Đại hội có các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các phòng ban, chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Đặc biệt có sự tham dự của 45 đại biểu đại diện cho 7.223.528 cổ phần chiếm 76,9387 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo Lilama 18 đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2017 – 2022); Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2022 – 2027).

Báo cáo với cổ đông tại Đại hội, lãnh đạo Lilama 18 đã nhấn mạnh: Mặc dù gặp nhiều bất lợi trong năm 2021, đặc biệt là tác động tiêu cực kéo dài của đại dịch COVID-19, khủng hoảng giá dầu trên toàn cầu tác động nặng nề đến hầu hết các nền kinh tế, chuỗi cung ứng hàng hóa, sản xuất bị gián đoạn, đứt gãy khi nhiều quốc gia thực hiện các biện pháp chống dịch. Xu hướng chuyển đổi năng lượng trên thế giới: phát triển các nguồn năng lượng tái tạo được xem là xu hướng tất yếu trên thế giới hiện nay. Sự tiến bộ vượt bậc của các khối công nghệ sản xuất năng lượng từ các nguồn tái tạo (gió, mặt trời, sinh khối) đã tạo ra một sự chuyển hướng mang tính chất bước ngoặt trong ngành năng lượng khi các nhà máy điện dùng nguyên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ, khí đốt) đang bị nhanh chóng thay thế bằng các nguồn năng lượng tái tạo ở qui mô rộng khắp trên toàn cầu, ... Mặc dù trước thị trường khó khăn LILAMA18 đã nỗ lực tìm kiếm và ký kết được các hợp đồng mới lo việc làm cho thời gian tới với tổng giá trị trong năm 2021 là 687,869 tỷ đồng.

    Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như: Tổng doanh thu đạt 1.441.435 triệu đồng đạt tỷ lệ 110,34% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 20.937 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước 90.498 triệu đồng, thu nhập bình quân 12,582 triệu đồng/người/tháng, chia cổ tức 9% trên VĐL.

    Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 dự kiến: Tổng doanh thu  1.319.385 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế 14.513 triệu đồng; nộp ngân sách nhà nước 65.844 triệu đồng; thu nhập bình quân 11,332 triệu đồng/người/tháng; Dự kiến chia cổ tức 7% đến 10%/VĐL.

   Ngoài ra, Công ty tiếp tục thi công các dự án: Nhà máy Nhiệt điện  Vân Phong 1, Nhà máy bột giấy VNT 19 (Quãng Ngãi), Kho tiếp nhận LNG và tái hóa khí thiên nhiên Hải Linh (Vũng Tàu), tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam (Long Sơn), dự án gia công chế tạo bồn LNG Hải Linh – Hiệp Phước (Nhà Bè).

   Các dự án chế tạo thiết bị xuất khẩu: Công ty Danieli, Kocks Crane GmbH, Cẩu RTG Kuenz, John Zink Hamworthy, SPG Steiner GmbH, Tenova Takraf, … Bên cạnh đó, công tác bảo trì bảo dưỡng các nhà máy xi măng: Holcim Hòn Chông, Hà Tiên, Hà Tiên – Kiên Giang, Kiên Lương, Hiệp Phước, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất Quảng Ngãi, Nhà máy tôn Hòa Phát Hưng Yên, …

    Đồng thời, tiếp tục theo đuổi các dự án có khả năng ký kết được hợp đồng: Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1, nhiệt điện Vũng Áng 2, nhiệt điện Quảng Trạch 1, cải tạo nâng cấp nhà máy điện Hiệp Phước (Nhà Bè), nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 … nhằm đảm bảo công việc của Công ty thời gian sắp tới.

 

Ông Nguyễn Văn Thông đóng góp một số ý kiến cho đại hội

 

Đại hội dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo Lilama 18 thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan. Phần lớn các ý kiến xoay quanh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch gia tăng lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và tái cơ cấu Công ty trong giai đoạn tới. Trong phần giải trình với các cổ đông, Ban lãnh đạo Lilama 18 khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến của cổ đông, nỗ lực phấn đấu để phát triển bền vững sản phẩm mang thương hiệu Lilama 18, trở thành đơn vị cơ khí hàng đầu trên toàn quốc.

 

Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

Sau khi trao đổi, thảo luận, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Lilama 18 đã thông qua các nội dung được trình tại Đại hội. Trong đó, đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 là 09%/vốn điều lệ.

 

Ông Phan Văn Nam – Bí thư Đảng ủy LILAMA 18 thay mặt Đại hội tặng hoa chúc mừng Ông Lê Quốc Ân cùng thành viên Hội đồng quản trị.

 

Về công tác nhân sự, ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên do Ông Lê Quốc Ân tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

 

Ông Lê Quốc Ân – Chủ tịch HĐQT LILAMA18 thay mặt Đại hội tặng hoa chúc mừng Thành viên ban kiểm sát nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ông Nguyễn Văn Bình được bầu làm trưởng ban.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên Lilama 18 đã kết thúc thành công tốt đẹp trong không khí tin tưởng thể hiện niềm tin vào mục tiêu và nỗ lực đưa Lilama 18 trở thành đơn vị kinh doanh có thị phần lớn trên toàn quốc với thương hiệu chủ đạo là:  Dịch vụ xây lắp các công trình công nghiệp; Ngành Cơ khí xuất khẩu và Chế tạo trong nước; Bảo trì bảo dưỡng các nhà máy công nghiệp; Thực hiện EPC các hạng mục dự án thuộc thế mạnh của doanh nghiệp. Hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty theo luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và phù hợp với chuẩn mực thông lệ Quốc tế cũng như gia tăng lợi ích cho các cổ đông và nhà đầu tư.