GIỚI THIỆU
TIN TỨC
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
HÌNH ẢNH DỰ ÁN
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
LỊCH SỬ
KHÁCH HÀNG
ĐÀO TẠO
TƯ VẤN
THƯ VIỆN VIDEO
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THÀNH TÍCH
LIÊN HỆ

THƯ VIỆN VIDEO
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
Lilama 18 trên đường hội nhập
Giới thiệu LILAMA18
Quality Crown Award London 2009
B.I.D Quality Award New York 2010
Diamond Summit Award Paris 2011

Quảng cáo

Quan hệ cổ đông  >  THÔNG TIN TÀI CHÍNH
  Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét 2017   DownLoad

  Báo cáo tài chính Riêng giữa niên độ đã đựợc soát xét 2017   DownLoad

  CBTT Nộp báo cáo tình hình QT công ty 6 tháng 2017   DownLoad

  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017   DownLoad

  Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2017   DownLoad

  Báo cáo tài chính Hợp nhất năm đã Kiểm toán năm 2016   DownLoad

  Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán - 2016   DownLoad

  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016   DownLoad

  Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2016   DownLoad

  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2016   DownLoad

  Báo cáo tài chính riêng Quý 3 - 2016   DownLoad

  BCTC riêng bán niên đã soát xét 2016   DownLoad

  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 - 2016   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 2 - 2016   DownLoad

  CBTT: Soát xét BCTC 6 tháng đầu 2016 & Kiểm toán BCTC 2016   DownLoad

  CBTT- Thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành   DownLoad

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu   DownLoad

  CBTT Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu   DownLoad

  CBTT: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015   DownLoad

  CBTT Nghị Quyết về KQSXKDQ1 và KHSXKDQ2   DownLoad

  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016   DownLoad

  CBTT: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016   DownLoad

  CBTT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2015 so với năm 2014   DownLoad

  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã được kiểm toán)   DownLoad

  Báo cáo tài chính riêng năm 2015 (đã được kiểm toán)   DownLoad

  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (chưa kiểm toán)   DownLoad

  Báo cáo quản trị Công Ty 2015   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015   DownLoad

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2015.   DownLoad

  Công bố thông tin bất thường ngày 02-12-2015.   DownLoad

  Công bố thông tin bất thường ngày 27-10-2015.   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 3-2015.   DownLoad

  CB thông tin bất thường.   DownLoad

  Đăng ký thay đổi mô hình công ty.   DownLoad

  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đã được soát xét.   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015.   DownLoad

  Lilama 18 ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015.   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014.   DownLoad

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 3/2013 với Quý 3/2014.   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014.   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014.   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014.   DownLoad

  Báo cáo tài chính tháng 12-2013   DownLoad

  Giải trình chênh lệch lợi nhuận.   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 4-2013 và năm 2013.   DownLoad

  Công bố thông tin.   DownLoad

  Trích báo cáo kiểm toán nhà nước.   DownLoad

  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 (đã được soát xét).   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013.   DownLoad

  Nghị quyết HĐQT phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý I năm 2013.   DownLoad

  Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 4 và năm 2012 (Phần 1).   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 4 và năm 2012 (Phần 2).   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.   DownLoad

  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã soát xét (Phần 1).   DownLoad

  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã soát xét (Phần 2).   DownLoad

  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012.   DownLoad

  Nghị quyết Hội đồng quản trị.   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2012.   DownLoad

  Báo cáo tài chính năm 2011 (đã được kiểm toán).   DownLoad

  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2011.   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 4 và năm 2011.   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2011.   DownLoad

  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 đã soát xét.   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2011.   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2011.   DownLoad

  Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010.   DownLoad

  Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Quý 4 năm 2010.   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2010.   DownLoad

  Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2010.   DownLoad

  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010.   DownLoad

  Báo cáo tài chính năm 2009.   DownLoad

  Báo cáo tài chính năm 2008.   DownLoad

  Báo cáo tài chính năm 2007.   DownLoad

 


 
Lượt truy cập: 6108631
Copyright © 2011 Lilama18.
Allright reserved
Designed by GoldTime


CÔNG TY CỔ PHẨN LILAMA 18 (LILAMA 18 JSC)

Văn phòng: 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, Q1, TP. HCM, VN
Điện thoại: (84.8) 38.298 490 - 38.217 474 - 38.217 115
Fax: (84.8) 38.210 853 - Website:
www.lilama18.com.vn

Email: info@lilama18.com.vnsyquynh.ktkt@lilama18.com.vn

tour di thai

Cơ hội sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Chung cư Gelexia Riverside chỉ từ 1.2 tỷ /căn lãi xuất ưu đãi 0% trong 24 tháng.
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG