GIỚI THIỆU
TIN TỨC
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
HÌNH ẢNH DỰ ÁN
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
LỊCH SỬ
KHÁCH HÀNG
ĐÀO TẠO
TƯ VẤN
THƯ VIỆN VIDEO
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THÀNH TÍCH
LIÊN HỆ

THƯ VIỆN VIDEO
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
Lilama 18 trên đường hội nhập
Giới thiệu LILAMA18
Quality Crown Award London 2009
B.I.D Quality Award New York 2010
Diamond Summit Award Paris 2011

Quảng cáo

Quan hệ cổ đông  >  TL ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2017
  Bầu cử:   DownLoad

  01. Thông báo V/v đề cử, tự đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS   DownLoad

  02. Dự thảo quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS   DownLoad

  03. Mẫu bầu cử Hội Đồng Quản Trị   DownLoad

  04. Mẫu bầu cử Ban Kiểm Soát   DownLoad

  Tài liệu:   DownLoad

  01. Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua những nội dung cơ bản tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017   DownLoad

  02. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017   DownLoad

  03. Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2017   DownLoad

  04. Chương trình ĐHĐCĐ năm 2017   DownLoad

  05. Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017   DownLoad

  06. Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị   DownLoad

  07. Báo cáo tài chính Riêng năm 2016 đã Kiểm toán   DownLoad

  08. Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2016 đã Kiểm toán   DownLoad

  09. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát   DownLoad

  10. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016   DownLoad

  11. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2017   DownLoad

  12. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty   DownLoad

  13. Tờ trình phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2016   DownLoad

  14. Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2016   DownLoad

  15. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh   DownLoad

  16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017   DownLoad

  17. Mẫu Thẻ biểu quyết   DownLoad

  18. Mẫu Phiếu biểu quyết   DownLoad

  19. Mẫu Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị   DownLoad

  20. Mẫu Phiếu bầu cử Ban kiểm soát   DownLoad

  21. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017   DownLoad

 


 
Lượt truy cập: 6108654
Copyright © 2011 Lilama18.
Allright reserved
Designed by GoldTime


CÔNG TY CỔ PHẨN LILAMA 18 (LILAMA 18 JSC)

Văn phòng: 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, Q1, TP. HCM, VN
Điện thoại: (84.8) 38.298 490 - 38.217 474 - 38.217 115
Fax: (84.8) 38.210 853 - Website:
www.lilama18.com.vn

Email: info@lilama18.com.vnsyquynh.ktkt@lilama18.com.vn

tour di thai

Cơ hội sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Chung cư Gelexia Riverside chỉ từ 1.2 tỷ /căn lãi xuất ưu đãi 0% trong 24 tháng.
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG