GIỚI THIỆU
TIN TỨC
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
HÌNH ẢNH DỰ ÁN
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
LỊCH SỬ
KHÁCH HÀNG
ĐÀO TẠO
TƯ VẤN
THƯ VIỆN VIDEO
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THÀNH TÍCH
LIÊN HỆ

THƯ VIỆN VIDEO
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
Lilama 18 trên đường hội nhập
Giới thiệu LILAMA18
Quality Crown Award London 2009
B.I.D Quality Award New York 2010
Diamond Summit Award Paris 2011

Quảng cáo

Quan hệ cổ đông  >  THÔNG TIN HĐQT
  Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý   DownLoad

  CBTT Giải trình chênh lệch lợi nhuận   DownLoad

  CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị 16/08/2017   DownLoad

  CBTT Nghị quyết của HĐQT ngày 05/07/2017   DownLoad

  CBTT- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/06/2017   DownLoad

  CBTT Nghị quyết HĐQT ngày 06/06/2017   DownLoad

  CBTT: Nghị quyết HĐQT ngày 22/05/2017   DownLoad

  CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt kết quả SXKD Q1-2017   DownLoad

  CBTT: Nghị quyết Thông qua những nội dung cơ bản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017   DownLoad

  CBTT: Nghị quyết phê duyệt Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016   DownLoad

  CBTT- Nghị quyết HĐQT số 309 về ĐHCĐ 2017   DownLoad

  Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2016   DownLoad

  CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2016   DownLoad

  Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt kết quả SXKD Q3-2016   DownLoad

  Qui chế Công bố thống tin Công ty CP LILAMA18 14-10-2016   DownLoad

  Qui chế Tổ chức & Hoạt động CỦA HĐQT CTCP LILAMA18 14-10-2016   DownLoad

  Nghị Quyết của HĐQT 06/2016   DownLoad

  CBTT: Công bố Nghị Quyết của HĐQT   DownLoad

  Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 26/05/2016   DownLoad

  CBTT Nghị quyết của Hội đồng Quản trị: Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ   DownLoad

  CBTT Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016   DownLoad

  CBTT- Nghị quyết HĐQT số 221 về ĐHCĐ 2016   DownLoad

  CBTT-Báo cáo quản trị công ty 2015   DownLoad

  CBTT-Nghị Quyết HĐQT   DownLoad

 


 
Lượt truy cập: 6108634
Copyright © 2011 Lilama18.
Allright reserved
Designed by GoldTime


CÔNG TY CỔ PHẨN LILAMA 18 (LILAMA 18 JSC)

Văn phòng: 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, Q1, TP. HCM, VN
Điện thoại: (84.8) 38.298 490 - 38.217 474 - 38.217 115
Fax: (84.8) 38.210 853 - Website:
www.lilama18.com.vn

Email: info@lilama18.com.vnsyquynh.ktkt@lilama18.com.vn

tour di thai

Cơ hội sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Chung cư Gelexia Riverside chỉ từ 1.2 tỷ /căn lãi xuất ưu đãi 0% trong 24 tháng.
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG