GIỚI THIỆU
TIN TỨC
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
HÌNH ẢNH DỰ ÁN
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
LỊCH SỬ
KHÁCH HÀNG
ĐÀO TẠO
TƯ VẤN
THƯ VIỆN VIDEO
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THÀNH TÍCH
LIÊN HỆ

THƯ VIỆN VIDEO
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
Lilama 18 trên đường hội nhập
Giới thiệu LILAMA18
Quality Crown Award London 2009
B.I.D Quality Award New York 2010
Diamond Summit Award Paris 2011

Quảng cáo

Quan hệ cổ đông  >  TL ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2016
  01. Nghị quyết HĐQT về việc Chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2016   DownLoad

  02. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016   DownLoad

  03. Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2016   DownLoad

  04. Chương trình ĐHĐCĐ năm 2016   DownLoad

  05. Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị   DownLoad

  06. Báo cáo Tài chính riêng 2015   DownLoad

  07. Báo cáo Tài chính hợp nhất 2015   DownLoad

  08. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát   DownLoad

  09. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015   DownLoad

  10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2016   DownLoad

  11. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty   DownLoad

  12. Tờ trình phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu   DownLoad

  13. Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015   DownLoad

  14. Tờ trình phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (cho cổ đông hiện hữu)   DownLoad

  15. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (cho cổ đông hiện hữu).   DownLoad

  16. Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty   DownLoad

  17. Dự thảo Điều lệ Công Ty Cổ Phần Lilama 18   DownLoad

  18. Nội dung thay đổi Điều lệ năm 2016   DownLoad

  19. TT KH thực hiện ĐA TCT và nâng cao năng lực QT CT (Điều chỉnh)   DownLoad

  20. KHTH Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực QT CTy (Điều chỉnh)   DownLoad

  21. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát   DownLoad

  22. Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2016   DownLoad

  23. Quy chế đề cử, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát   DownLoad

  24. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát   DownLoad

  25. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016   DownLoad

  26. Dự thảo Thẻ biểu quyết   DownLoad

  27. Dự thảo Phiếu biểu quyết   DownLoad

  28. Dự Thảo Phiếu bầu cử Ban kiểm soát   DownLoad

  29. Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016   DownLoad

  30. Điều lệ Công Ty Cổ Phần Lilama 18   DownLoad

 


 
Lượt truy cập: 6108606
Copyright © 2011 Lilama18.
Allright reserved
Designed by GoldTime


CÔNG TY CỔ PHẨN LILAMA 18 (LILAMA 18 JSC)

Văn phòng: 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, Q1, TP. HCM, VN
Điện thoại: (84.8) 38.298 490 - 38.217 474 - 38.217 115
Fax: (84.8) 38.210 853 - Website:
www.lilama18.com.vn

Email: info@lilama18.com.vnsyquynh.ktkt@lilama18.com.vn

tour di thai

Cơ hội sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Chung cư Gelexia Riverside chỉ từ 1.2 tỷ /căn lãi xuất ưu đãi 0% trong 24 tháng.
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG