GIỚI THIỆU
TIN TỨC
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
HÌNH ẢNH DỰ ÁN
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
LỊCH SỬ
KHÁCH HÀNG
ĐÀO TẠO
TƯ VẤN
THƯ VIỆN VIDEO
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THÀNH TÍCH
LIÊN HỆ

THƯ VIỆN VIDEO
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
Lilama 18 trên đường hội nhập
Giới thiệu LILAMA18
Quality Crown Award London 2009
B.I.D Quality Award New York 2010
Diamond Summit Award Paris 2011

Quảng cáo

Quan hệ cổ đông  >  THÔNG TIN CỔ PHIẾU
  Báo cáo thay đồi sở hữu của cổ đông lớn   DownLoad

  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB   DownLoad

  Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ   DownLoad

  Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông nội bộ   DownLoad

  Thông báo giao dịch CP của cổ đông nội bộ   DownLoad

  Thông báo nhận cổ tức bằng cổ phiếu thưởng năm 2015   DownLoad

  Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức   DownLoad

  Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014.   DownLoad

  Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.   DownLoad

  Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.   DownLoad

  Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014.   DownLoad

  Chi tạm cổ tức năm 2014   DownLoad

  Công bố thông tin chi trả cổ tức năm 2013   DownLoad

  Mẫu ủy quyền nhận cổ tức   DownLoad

  Mẫu đề nghị chuyển khoản cổ tức   DownLoad

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2012   DownLoad

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2011   DownLoad

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức - Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 18   DownLoad

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2010   DownLoad

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán   DownLoad

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức   DownLoad

  Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM   DownLoad

  Thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên   DownLoad

  Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán   DownLoad

  Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu   DownLoad

  Thông báo xác lập thông tin cá nhân cổ đông   DownLoad

  Thông báo chứng nhận sở hữu cổ phần mới   DownLoad

  Thông báo ủy quyền quản lý cổ đông   DownLoad

  Thông báo chốt danh sách cổ đông   DownLoad

  Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009   DownLoad

 


 
Lượt truy cập: 6108644
Copyright © 2011 Lilama18.
Allright reserved
Designed by GoldTime


CÔNG TY CỔ PHẨN LILAMA 18 (LILAMA 18 JSC)

Văn phòng: 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, Q1, TP. HCM, VN
Điện thoại: (84.8) 38.298 490 - 38.217 474 - 38.217 115
Fax: (84.8) 38.210 853 - Website:
www.lilama18.com.vn

Email: info@lilama18.com.vnsyquynh.ktkt@lilama18.com.vn

tour di thai

Cơ hội sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Chung cư Gelexia Riverside chỉ từ 1.2 tỷ /căn lãi xuất ưu đãi 0% trong 24 tháng.
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG